سفرهای چند روزه داخلیتور كيش - 4 روزه کیش ایر هتل پانیذ - تفریحات موجود 8,800,000 ریال | 1397/6/12 ~ 1512
دسته‌بندی تورهای پرواز نقره ای چگونه است؟
تورهای یک‌روزه، تورهای داخلی و خارجی از پیش برنامه‌ریزی و در قالب گروه اجرا می‌شوند. اما تورهای اختصاصی با توجه به خواستِ شما طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند و هر روز قابلیت اجرا دارند.