سفرهای خارجیتور اتریش - 5 روزه ایران ایر هتل نووتل - بازدید از وین موجود 133,800,000 ریال | 1397/8/12 ~ 16

تور باکو - 5 روزه هتل Af - بازدید از باکو موجود 17,900,000 ریال | 1397/6/27 ~ 31


تور اسپانیا و فرانسه - 8 روزه ایران ایرتور هتل - بازدید از چند کشور موجود 46,900,000 ریال | 1750 یورو 1397/6/25 ~ 1


تور اتریش - 5 روزه ایران ایرتور هتل mercure wien - بازدید از اتریش موجود 26,500,000 ریال | 890 یورو 1397/6/23 ~ 27


1234
دسته‌بندی تورهای پرواز نقره ای چگونه است؟
تورهای یک‌روزه، تورهای داخلی و خارجی از پیش برنامه‌ریزی و در قالب گروه اجرا می‌شوند. اما تورهای اختصاصی با توجه به خواستِ شما طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند و هر روز قابلیت اجرا دارند.